Filteri

Showing all 8 results

Sušači rashladnog sredstva su posebna vrsta filtera koja ima zadatak da vrši adsorpciju vode rastvorene u rashladnom sredstvu. Rashladna sredstva se isporučuju sa minimalnim sadržajem vode u svojim smešama (0,003-0,005%), i pored toga je neophodna ugradnja sušača u tečnom cevovodu rashladnog fluida. Voda u rashladnom kružnom toku može da prouzrukuje velika oštećenja, naročito koroziju i eventualno začepljenje usled stvaranja leda u regulacionim ogranima sistema.

Najveću primenu ima silikagel i molekularna sita (sintetički Al-sicilijum-oksid).

Naša paleta filtera sušača nalazi se u tabelama gde su navedeni svi tipovi keramičkih filtera kao i klasični filteri punjeni silika gelom, a njihove cene zavise od veličine, protočnog kapaciteta i brenda koji ih proizvodi.