Isparivači

Showing all 11 results

Isparivač je deo rashladne instalacije u kome ključa i isparava rashladni fluid. Rashladni fluid prima toplotu promene faze preko površine isparivača od spoljašnje sredine ili tela koje se na taj način hladi.

Prema vrsti namene isparivači se dele na:

Isparivači za hlađenje vazduha i gasova
Isparivači za hlađenje tečnosti
Isparivači za hlađenje i smrzavanje proizvoda kontaktnim prenosom toplote
Specijalni isparivači (pločasti, lamelni…)

Isparivači za hlađenje vazduha i gasova mogu da budu isparivači sa prirodnom konvekcijom i sa prinudnom cirkulacijom vazduha.

Isparivači sa prirodnom konvekcijom se izrađuju od orebljenih cevi sa većim razmakom lamela, od 20 do 30 mm. Kod primene ovih vrsta isparivača se usvaja veća razlika temperature u komori i isparenja ( 10 do 15 ͦC), zbog slabije cirkulacije vazduha. Pri postavljanju isparivača za mirno hladjenje vazduha treba voditi računa da se obezbedi dobra prirodna cirkulacija vazduha kroz isparivač i kroz hlađeni prostor.

Isparivači sa prinudnom cirkulacijom vazduha – kuleri se izrađuju od orebljenih cevnih zmija. Najviše primenjeni načini orebljenja kod isparivača sa prinudnom cirkulacijom vazduha su spiralna ili lamelasta rebra. Spiralno orebljenje se izvodi namotavanjem aluminijumske, čelične ili bakarne trake na spoljnoj površini bakarne cevi isparivača. Lamelasta rebra se kod bakarnih cevi (do 20 mm) isparivača izrađuju od aluminijumskog lima debljine 0,15 – 0,3 mm. Postoje isparivači i sa aluminijumskim cevima kod koji se orebljenje izvodi takođe aluminijumskim lamelama.

Prinudno strujanje vazduha kod ovih isparivača se postiže uz pomoć ventilatora. Brzine strujanja vazduha uzmeđu lamela isparivača se kreće od 4 do 6 m/s.

Kućišta isparivača se izrađuju od aluminijumskog ili pocinkovanog lima. Na samom kućistu isparivača se postavljaju aksijalni ventilatori koji usisavaju vazduh kroz isparivač. Dno kućišta je izvedeno u obliku tave u kojoj se skuplja voda od otapanja inja, voda se posebnim priključkom odvodi izvan hlađenog prostora. Oblik vazdušnih isparivača zavisi od namene i mogućnosti postavljanja. Najčešće se izrađuju za postavljnje na zid ili vešanjem o plafon, kao i mogućnost postavljanja na pod same rashladne komore.

U našoj paleti isparivača nalaze se svi gore navedeni tipovi isparivača i kulera, a njihove cene zavise od temperaturnih režima rada, rashladnog kapaciteta i brenda koji ih proizvodi.