Kompresori

Showing all 12 results

Rashladne instalacije sa mehaničkom kompresijom rashladnog fluida kao ključnu komponentu imaju kompresore, koji imaju određene konstruktivne specifičnosti za rad sa jednim ili više rashladnih fluida.
Prema konstrukciskoj izvedbi postoje četri vrste kompresora:
– klipni
– rotacioni
– vijačni
– turbokompresori.
Klipni kompresori se najviše koriste, proizvode se u širokom asortimanu od najmanjih (npr. za frižidere u domaćinstvu) do većih industriskih rashladnih kapaciteta (radnih zapremina 0,35 m³/s). Rashladni kapaciteti savremenih klipnih kompresora kreću se od 100 W pa do 1000 kW i više. Tehnoligija izrade klipnih kompresora je u svetu veoma razvijena pa je i njihova cena najpovoljnija u odnosu na druge kompresore u oblasti njihovih radnih zapremina. Sa klipnim kompresorima se mogu savladati veliki stepeni sabijanja (P/Pₒ = 100), koji se sa drugim vrstama kompresora praktično ne mogu savladati. Kompresori srednjih i većih rashladnih kapaciteta imaju ugrađene mehanizme za automatsko regulisanje rashladnog kapaciteta.
Rotacioni kompresori se koriste u industriskim rashladnim instalacijama kao kompresori u stupnju niskog pritiska (buster kompresori) u sistemima sa dva stupnja sabijanja. Pogodni su kod velikih radnih zapremina (1,5 m³/s), ali kod umerene razlike pritisaka.
Najviše su zastupljeni:
– kompresori sa obrtnim kotrljajućim klipom
– kompresori sa obrtnim klipom i krilcima
Dobre osobine rotacionih kompresora su: kompaktni gabariti i male težine u odnosu na rashladni kapacitet, dobro uravnotežene inercijalne sile, imaju mali broj pokretnih delova koji se habaju pa su pouzdane mašine koje se lako održavaju.
Vijačni kompresori se ugrađuju u velike industriske rashladne instalacije radnih zapremina od 0,2 do oko 1,5 m³/s. Vijačni kompresori imaju dva rotora u svom random kolu, od kojih je jedan rotor sa perima (muški) a drugi sa žlebovima (ženski). Pera i žlebovi su izrađeni duž rotora u obliku zavojnica. Rotori se obrću u zajedničkom kućištu, čiji presek ima oblik osmice. Na jednom čeonom kraju se nalazi usisni, a na drugom potisni otvor. Ovi kompresori nemaju ni usisne ni potisne ventile.
Rashladni kapacitet vijačnih kompresora može se regulisati u širokim granicama od 100 % do 10 % od punog kapaciteta.
Centrifugalni turbokompresori su strujne mašine u kojima se energetsko stanje pare rashladnog fluida menja tako što se pri strujanju pare u kanalima između lopatica radnog kola povećava kinetička energija pare, a pod dejstvom centrifugalne sile i pritisak pare rashladnog fluida.
Turbokompresori se primenjuju za velike rashladne kapacitete, odnosno za velike protoke pare rashladnoh fluida. U radnom kolu centrifugalnog turbokompresora se ne mogu savladati veliki stepeni sabijanja, pa se ovakvi kompresori najčešće prave sa dva ili više radnih kola.
U našoj paleti kompresora nalaze se svi gore navedeni tipovi kompresora, a njihove cene zavise od temperaturnih režima rada, rashladnog kapaciteta i brenda koji ih proizvodi.