Kondenzatori

Showing all 4 results

Kondenzator rashladne instalacije je razmenjivač toplote u kome se kondenzuje para rashladnog fluida. U kondenzatoru se sabijena para prvo ohladi na temperaturu kondenzacije, zatim se kondenzuje i do izvesne mere prehladi tako da rashladni fluid napušta kondenzator u stanju prehlađene tečnosti. Količina toplote koja se razmeni u kondenzatoru jednaka je zbiru količine toplote hlađenja i toplote koja odgovara izvršenom radu kompresora. Razmena toplote u kondenzatoru se odvija tako što se određena količina toplote predaje medijumu za hlađenje kondenzatora. Osnovna podela kondenzatora je na osnovu medijuma za hladjenje kondenzatora:

Vazduhom
Vodom
Vodom i vazduhom

Vazdušni kondenzatori imaju najširu primenu, primenjuju se u instalacijama za hlađenje od najmanjih rashladnih kapaciteta pa do velikih rashladnih instalacija industriskog tipa. Ovaj tip kondenzatora se za male rashladne kapacitete do 10 kW obično postavlja na zajedničko postolje sa kompresorom (rashladni agregati), dok se za veće kapacitete postavljaju odvojeno.

Vazdušni kondenzator se sastoji od više redova vertikalno postavljenih orebrenih cevnih zmija međusobno povezanim horizontalnim kolektorima. Cevne zmije se najčešće izrađuju od bakarnih cevi Ø 10 x 0.5 mm ili Ø 12 x 1 mm. Orebljenje se izvodi u obliku lamela od aluminijumskog lima debljine 0,2 mm. Korak lamele se kreće od 3 do 5 mm, uz koeficijent orebljenja do 25.

Oplata vazdušnog kondenzatora se najčešće izrađuje od aluminijumskog ili čeličnog pocinkovanog lima, tako da se ventilator sa elektromotorom postavlja direktno na oplatu. Smer strujanja vazduha kroz kondenzator je najčešće ka elektromotoru, tako da ventilator usisava vazduh kroz kondenzator.

U male rashladne uređaje (fružideri I zamrzivači za domaćinstvo) ugrađuju se kondenzatori sa prirodnom cirkulacijom vazduha. Postoje tri vrste ovakvih kondenzatora:

Kondenzatori u obliku cevne zmije sa rebrima od lima
Kondenzatori u obliku cevne zmije sa rebrima od žice
Kondenzatori u obliku cevne zmije sa lamelastim rebrima.

Vodom hlađeni kondenzatori primenjuju se u sistemima većim od 1 kW pa do nekoliko stotina kW. Ovakav vid hlađeja kondenzarora predstavlja najekonomičnije rešenje u slučaju kada se neograničeno raspolaže dovoljnom količinom “jeftine” vode (bunarska, jezerska ili rečna voda).

Osnovna podela vodom hlađenim kondenzatorima se bazira na osnovu konstrukciske izrade na:

Dobošasti kondenzator sa potopljenom spiralom
Dvocevni protivstrujni kondenzator
Višecevni protivstrujni kondenzator
Koaksijalni spiralni kondenzator
Horizontalni dobošasti kondenzator
Vertikalni dobošasti kondenzator

Najveću primenu imaju koaksijalni spiralni vodom hlađeni kondenzatori jer se ugrađuju u manje komercijalne rashladne uređaje. Sastoje se od središnje cevi kroz koju potiče voda i spoljašne cevi (do Ø60 mm) između koji se dobija prostor prtenastog poprečnog preseka kroz koji struji rashladni fluid. Na spoljnu površinu unutrašnje cevi se postavlja zavojnica koja je celom svojom dužinom pričvrćena za cev. Uloga zavojne trake je orebljenje spoljašnje površine unutrašnje cevi. Koaksijalne cevi su najčešće savijene u kružne spirale prečnija 250 d0 550 mm.

Kondenzatori hlađeni vodom i vazduhom su kondenzatori koji se primenjuju u industriskim rashladnim instalacijama u slučajevima skupe ili ograničene količine vode. Ovi kondenzatori funkcionišu tako što rashladni fluid koji struju kroz cevi predaje količinu toplote filmu vode koja se nalazi na spoljnjoj površini cevi. Voda se sliva, ili prska po spoljašnjoj površini cevi. Toplota se razmenjuje tako što jedan deo vode isparava i oduzima toplotu preostaloj količini vode na cevima i predaje je okolnom vazduhu. Posto određena količina vode ispari ona se nadoknađuje svežom vodom, a preostala voda se iz kolektora skupljača pumpom ponovo vraća u sistem. Podela ove vrste kondenzatora se ogleda u načinu strujanja vazduha oko vodom okvašenih cevi, pa imamo:

Atmoferske kondenzatore
Evaporativne kondenzatore

Atmosferski kondenzatori rade tako da oko vodom okvašenih cevi struji prirodna cirkulacija vazduha, dok kod evaporatinih kondenzatora imamo prinudno strujanje vazduha uz pomoć ventilatora.

U našoj paleti kondenzatora dostupni su svi navedeni tipovi, ali najveću primenu imaju vazdušni kondenzatori, a njihove cene zavise od temperaturnih režima rada, rashladnog kapaciteta i brenda koji ih proizvodi.