Kondenzatorske jedinice

Rashladni agregat (kondenzatorska jedinica) je poseban deo rashladne instalacije koja se postavlja izvan hlađenog prostora. Rashladne komponente koje zahtevaju nehlađene uslove rada ili koje stvaraju toplotne dobitke se povezuju u kompaktnu celinu i predstavljaju rashladne agregate. Rashladni agregati se primenjuju u minusnim i u plusnim režimima hlađenja, kako kod manjih komercijalnih instalacija tako i kod većih industriskih rashladnih sistema.
Rashladni agregati većih rashladnih kapaciteta sadrže sledeće rashladne komponente:
• Kompresor
• Vazdušni kondenzator sa aksijalnim ventilatorima
• Resiver bocu
• Filter sušač (npr. keramički filter)
• Odvajač tečnosti
• Odvajač ulja
• Presostat
• Elektromagnetni ventil
• Vidno staklo
• Startnu automatiku kompresora
• Zaustavni ventil

Prednosti rashladnih agregata se ogledaju u tome što oni čine kompaktne jedinice koje se lako montiraju i prilagođavaju svakom pojedinačnom slučaju. Omugućavaju kupcima odabir rešenja i samih komponeneta koje će najbolje zadovoljiti njigove zahteve.
Rashladne agregate ili kondenzatorske jedinice firma Status Frigo pažljivim odabirom komponenti sklapa kondenzatorske jedinice komercijalnog tipa, najboljeg odnosa cene i kvaliteta.
Što se industriskih rashladnih sistema tiče Status Frigo omugućava svojim kupcima i izradu rashladnih agregata specifičnih namena, osiguravajući rad agregata sa visokim stepenom koeficijenta iskorišćenja.