Kondenzatorske jedinice

Showing all 8 results

Rashladni agregat (kondenzatorska jedinica) je poseban deo rashladne instalacije koja se postavlja izvan hlađenog prostora. Rashladne komponente koje zahtevaju nehlađene uslove rada ili koje stvaraju toplotne dobitke se povezuju u kompaktnu celinu i predstavljaju rashladne agregate. Rashladni agregati se primenjuju u minusnim i u plusnim režimima hlađenja, kako kod manjih komercijalnih instalacija tako i kod većih industriskih rashladnih sistema.
Rashladni agregati većih rashladnih kapaciteta sadrže sledeće rashladne komponente:
• Kompresor
• Vazdušni kondenzator sa aksijalnim ventilatorima
• Resiver bocu
• Filter sušač (npr. keramički filter)
• Odvajač tečnosti
• Odvajač ulja
• Presostat
• Elektromagnetni ventil
• Vidno staklo
• Startnu automatiku kompresora
• Zaustavni ventil

Prednosti rashladnih agregata se ogledaju u tome što oni čine kompaktne jedinice koje se lako montiraju i prilagođavaju svakom pojedinačnom slučaju. Omugućavaju kupcima odabir rešenja i samih komponeneta koje će najbolje zadovoljiti njigove zahteve.
Rashladne agregate ili kondenzatorske jedinice firma Status Frigo pažljivim odabirom komponenti sklapa kondenzatorske jedinice komercijalnog tipa, najboljeg odnosa cene i kvaliteta.
Što se industriskih rashladnih sistema tiče Status Frigo omugućava svojim kupcima i izradu rashladnih agregata specifičnih namena, osiguravajući rad agregata sa visokim stepenom koeficijenta iskorišćenja.