Odvajači ulja

Showing all 2 results

Odvajači ulja sprečavaju sakupljanje i taloženje ulja, za podmazivanje kompresora, u kondezatorima i isparivačima. Ulje je loš provodnik toplote i njegovim taloženjem u vidu filma tečnosti na unutrašnjim zidovima cevi, kondezatorima i isparivačima se znatno smanjuje rashladni kapacitet.
Odvajanje ulja iz pare rashladnog fluida ostvaruje se naglom promenom pravca i brzine strujanja pare. Pri potiskivanju pregrejane pare rashladnog fluida iz kompresora para sa sobom povlači kapljice i paru ulja. Odvajač ulja zato mora da kondezuje uljnu paru i time je izdvoji iz pare rahladnog fluida.
Konstruktivno se odvajači ulja izvode u vidu vertikalnog čeličnog suda sa dancima i priključcima za dovod i odvod pare i za odvod ulja. Ulazni priključak pare se postavlja sa strane, ekscentrično savijen na dole da bi se ostvarilo vihorno strujanje. Izlaz pare je na gornjem dancetu. U cilju što boljeg zadržavanja kapljica ulja u nekim odvajačima se ugrađuje sloj Rišigovih prstenova. Za poboljšanju kondezaciju uljne pare u nekim odvajačima ulja se ugrađuje cevna zmija sa protokom rashladne vode.
U našoj paleti odvajača ulja nalaze se odvajači ulja svih kapiciteta, a njihove cene zavise od kapaciteta i brenda koji ih proizvodi.