Risiver boce

Showing all 2 results

Risiver boce su pomoćne komponente u rashladnim instalacijama, ugrađuju se ispod kondezatora tako da se kondezovana tečnost slije u risiver. Kod malih i srednjih instalacija se može postaviti pored kondezatora, jer se kondezat potiskuje u risiver bocu pulzirajućim pritiskom. To su cilindrični sudovi koji su kod komercijalnih mašina postavljeni vertikalno, dok kod velikih instalacija oni se postavljaju horizontalno. Zadatak risiver boca u instalaciji je da primi tečnost koja se usled povećanog toplotnog opterečenja pojačano premešta iz isparivača ka potisnoj grani rashladne instalacije. Zapremina risiver boce treba da bude jednaka 1/3 do 1/2 časovnog protoka tečnog rashladnog fluida. Kod velikih i razgranatih instalacija risiver boce imaju i ulogu rezervnih sudova u cilju preuzimanja tečnosti iz dela instalacije koja je u fazi tekućeg održavanja i opravki.
Cena risiver boce zavisi od njenog kapaciteta i od proizvođača. U našoj širokoj paleti se nalaze risiver boce raznih zapreminskih kapaciteta renomiranih svetskih proizvođača.