Alat za pertlovanje i prosirivanje bakarnih cevi

Alat za pertlovanje i prosirivanje bakarnih cevi

MODEL CENA
CH – 275 25
CH – 278 28
CH – 8030 39
WIGAM 275 38
REFCO 275 78
IMPERIAL 275 120

U cenu nije uračunat PDV.