Alat za savijanje cevi

Alat za savijanje cevi

MODEL CENA
Ø6 8
Ø12 15
Ø15 22
Ø18 25
Ø 22 29

U cenu nije uračunat PDV.