Manometar

Manometar

MODEL CENA
REFCO
NP R22/R134a/R404A  13
NP R12/R22/R134a  13
NP R22/R407C/R410A  16
VP R22/R134a/R404  13
VP R12/R22/R134a  13
VP R22/R407C/R410A  16
C.E.S.
NP R22/R134a/R404 6
VP R22/R134a/R404 6
ITE
NP R22/R134a/R404A/R407C 9
VP R22/R134a/R404A/R407C 9

 

ZA KISEONIK  10
ZA MENZURU  15
ZA AZOT  10

U cenu nije uračunat PDV

Categories: , .