Kondenzatorska jedinica L’Unite Hermetique

Kondenzatorska jedinica L’Unite Hermetique

Model Cross reference Napon Tip priključka Freon Rashladni kapacitet Cena
Danfoss – Maneurop -23,3/ 45°C — RGT 10°C
AE2 2415 Z FR 8,5CL 220V Na varenje R404A 292W 82
AE2 2420 Z SC 10CL 220V Na varenje R404A 390W 90
AE 1420 Z SC 12CL 220V Na varenje R404A 476W 91
AE2 2425 Z SC 12CL 220V Na varenje R404A 495W 104
CAJ 2432 Z SC 18CL 220V Na varenje R404A 674W 132
CAJ 2432 Z SC 18CL 220V Isporučuje se sa usisnim ventilom R404A 674W 132
CAJ 2440 Z SC 21CL 220V Na varenje R404A 797W 133
CAJ 2440 Z SC 21CL 220V Isporučuje se sa usisnim ventilom R404A 797W 133
CAJ 2446 Z GS 26CLX 220V Na varenje R404A 997W 133
CAJ 2446 Z GS 26CLX 220V Isporučuje se sa usisnim ventilom R404A 997W 144
CAJ 2464 Z GS 34CLX 220V Na varenje R404A 1304W 135
CAJ 2464 Z GS 34CLX 220V Isporučuje se sa usisnim ventilom R404A 1304W 152
TAJ 2464 Z GS 34CLX 380V Na varenje R404A 1310W 159
TAJ 2464 Z GS 34CLX 380V Isporučuje se sa usisnim ventilom R404A 1310W 172
FH 2480 Z Maneurop NTZ 48 220V Na varenje R404A 1845W 302
FH 2480 Z Maneurop NTZ 48 220V Isporučuje se bez ventila (RV009 RV003) R404A 1845W 306
TFH 2480 Z Maneurop NTZ 48 380V Isporučuje se bez ventila (RV009 RV003) R404A 1899W 280
TFH 2511 Z Maneurop NTZ 68 380V Isporučuje se bez ventila (RV009 RV003) R404A 2586W 285
TAG 2516 Z Maneurop NTZ 108 380V Isporučuje se bez ventila (RV009 RV012) R404A 3664W 425
TAG 2522 Z Maneurop NTZ 136 380V Isporučuje se bez ventila (RV009 RV013) R404A 4672W 445
Rashladni kapacitet pri uslovima: Ti -23,3°C / Tc 45°C  / RGT 3°C / Evp. Superheat 10K / Subcooling 10K / liquid 40°C

 

Model Cross reference  Napon Tip priključka Freon Rashladni kapacitet Cena
Danfoss – Maneurop -10/ 45°C — RGT 10°C
AE2 4425 U DLE4.8CNT / TL5CN 220V Na varenje R290 331W 85.7
AE2 4430 U NL7CN 220V Na varenje R290 396W 85.8
AE2 4440 U NL9CN 220V Na varenje R290 524W 87.6
CAE 59ZF9 FR7.5B sa kondenzatorom 220V Na varenje R12 319W 68
AEZ 1380 A FR8,5A 220V Na varenje R12 343W 61
CAE 41ZF11 FR11B sa kondenzatorom 220V Na varenje R12 369W 75
CAE 2410 A FR12B minusni sa kondenzat. 220V Na varenje R12 469W 79,5
CAE 4440 A SC12B – sa kondenzatorom 220V Na varenje R12 506W 82.5
CAE 4456 A SC18B 220V Na varenje R12 669W 84
THB 4415 Y TL4G 220V Na varenje R134A 174W 54.8
THB 1350 YS TL5F 220V Na varenje R134A 257W 62.1
THB 4419 Y FR5G 220V Na varenje R134A 205W 57
THG 1365 YS NL6F 220V Na varenje R134A 261W 51
THB 4422 Y FR6G 220V Na varenje R134A 253W 58
AE2 4425 Y FR8.5G 220V Na varenje R134A 278W 54
AE2 4430 Y FR10G 220V Na varenje R134A 365W 58
AE2 4440 Y SC 12G 220V Na varenje R134A 486W 64
AE  3440 Y SC12G – bez kondenzatora 220V Na varenje R134A 496W 60
AE2 4450 Y SC15G 220V Na varenje R134A 606W 76
AE2 4456 Y SC18G 220V Na varenje R134A 704W 83
AE2 4460 Y SC21G 220V Na varenje R134A 731W 96
CAJ 4476 Y SC21MFX 220V Isporučuje se sa usisnim ventilom R134A 848W 158
CAJ 4476 Y SC21MFX 220V Na varenje R134A 848W ???
CAJ 4492 Y GS26MFX 220V Na varenje R134A 1065W 132
CAJ 4511 Y GS34MFX 220V Na varenje R134A 1429W 148
CAJ 4511 Y GS34MFX 220V Isporučuje se sa usisnim ventilom R134A 1429W 163
TAJ 4511 Y GS34MFX 380V Isporučuje se sa usisnim ventilom R134A 1408W 183
FH 4518 Y Klima rezim – klipni kompresor 220V R134A 1893W 298
FH 4525 Y Klima rezim – klipni kompresor 220V R134A 2762W 330
TRK 5480 Y Rotacioni  8000btu/h u klima režimu 380V Na varenje R134A 1164W 160
AJ 5515 E Klima rezim – klipni kompresor 220V R22 1971W 195
AJ 5518 E Klima rezim – klipni kompresor 220V R22 2342W 196
TAJ 5519 E Klima rezim – klipni kompresor 380V R22 2714W 203
RK 5490 E Rotacioni za klimu 7.000 btu/h 220V Na varenje R22 1274W 183
RK 5513 E Rotacioni za klimu 9.000 – 10.000 btu/h 220V Na varenje R22 1758W 187
RK 5515 E Rotacioni za klimu 12.000 btu/h 220V Na varenje R22 2017W 207
AEZ 4425 E Displacement: 4,5 cm3 220V Na varenje R22 300W 76.6
AEZ 4440 E Displacement: 7,6 cm3 220V Na varenje R22 508W 82.9
CAJ 9480 T SC15D 220V Na varenje R22 1186W 140
CAJ 9510 T Slabiji od GS21 220V Na varenje R22 1422W 147
CAJ 9513 T Jači od GS21 220V Na varenje R22 1678W 154
CAJ 4517 T GS26 220V Na varenje R22 1965W 158
CAJ 4517 T GS26 220V Isporučuje se sa usisnim ventilom R22 1965W 176
CAJ 4519 T GS34 220V Na varenje R22 2708W 175
CAJ 4519 T GS34 220V Isporučuje se sa usisnim ventilom R22 2708W 185
TAJ 4517 T GS26 380V Na varenje R22 1965W 207
TAJ 4517 T GS26 380V Isporučuje se sa usisnim ventilom R22 1965W 206
TAJ 4519 T GS34 380V Na varenje R22 2708W 207
TAJ 4519 T GS34 380V Isporučuje se sa usisnim ventilom R22 2708W 241
FH 4522 F Jači od MT22 220V Isporučuje se bez ventila (RV009 RV003) R22 2588W 350
TFH 4531 F MT32 380V Isporučuje se bez ventila (RV012 RV003) R22 4117W 337
TFH 4540 F MT44 380V Isporučuje se bez ventila (RV012 RV003) R22 5051W 346
AEZ 4425 Z TL4,5CLX 220V Na varenje R404A 305W 77
AE2 4440 Z FR6CL 220V Na varenje R404A 511W 78
AE2 4450 Z FR8,5CL 220V Na varenje R404A 675W 90
AE2 4460 Z SC10CL ili DL 220V Na varenje R404A 821W 90
AE2 4470 Z SC12CL ili DL 220V Na varenje R404A 970W 115
CAJ 9480 Z SC15CL ili DL 220V Na varenje R404A 1087W 140
CAJ 9510 Z SC18CL ili MLX 220V Na varenje R404A 1368W 136
CAJ 9513 Z Jači od GS21MLX 220V Na varenje R404A 1713W 146
CAJ 9513 Z Jači od GS21MLX 220V Isporučuje se sa usisnim ventilom R404A 1713W 164
CAJ 4517 Z GS26MLX 220V Na varenje R404A 1940W 145
CAJ 4517 Z GS26MLX 220V Isporučuje se sa usisnim ventilom R404A 1940W 164
CAJ 4519 Z GS34MLX 220V Na varenje R404A 2729W 153
CAJ 4519 Z GS34MLX 220V Isporučuje se sa usisnim ventilom R404A 2729W 175
TAJ 9513 Z Jači od GS21MLX 380V Isporučuje se sa usisnim ventilom R404A 1646W 180
TAJ 4517 Z GS26MLX 380V Isporučuje se sa usisnim ventilom R404A 1929W 184
TAJ4519 Z GS34MLX 380V Na varenje R404A 2498W 187
TAJ4519 Z GS34MLX 380V Isporučuje se sa usisnim ventilom R404A 2498W 195
FH 4522 Z Jači od MTZ22 220V Isporučuje se bez ventila (RV009 RV003) R404A 2495W 306
TFH 4522 Z Jači od MTZ22 380V Isporučuje se bez ventila (RV009 RV003) R404A 2453W 275
FH 4524 Z Slabiji od MTZ28 220V Isporučuje se bez ventila (RV009 RV003) R404A 2851W 305
TFH 4524 Z Slabiji od MTZ28 380V Isporučuje se bez ventila (RV009 RV003) R404A 2857W 294
FH 4531 Z MTZ32 220V Isporučuje se bez ventila (RV012 RV003) R404A 3790W 344
TFH 4531 Z MTZ32 380V Isporučuje se bez ventila (RV012 RV003) R404A 3720W 293
TFH 4540 Z MTZ44 380V Isporučuje se bez ventila (RV012 RV003) R404A 4849W 303
TAG 4546 Z MTZ50 ili 51 380V Isporučuje se bez ventila (RV012 RV009) R404A 5116W 397
TAG 4553 Z MTZ56 380V Isporučuje se bez ventila (RV012 RV009) R404A 5831W 427
TAG 4561 Z MTZ64 380V Isporučuje se bez ventila (RV013 RV009) R404A 6663W 443
TAG 4568 Z MTZ72 380V Isporučuje se bez ventila (RV013 RV009) R404A 7947W 472
TAG 4573 Z MTZ80 380V Isporučuje se bez ventila (RV013 RV009) R404A 8584W 485
TAG 4581 Z Jači od MTZ80 380V Isporučuje se bez ventila (RV013 RV010) R404A 9491W 551

 

Startna automatika kompletna za CAJ 45-19 T ili Z 55
Startna automatika kompletna za CAJ 45-11 A ili F 55

 

Rashladni kapacitet pri uslovima: Ti -10°C /  45°C  / RGT 10°C / Evp. Superheat 10K / Subcooling 10K / liquid 40°C

 

 

 

Kompletan agregat spreman za montažu.

U cenu uključeno:
–  kompresor
– odgovarajući vazdušni kondenzator
– “EBM” ventilator nove generacije
– oplata kondenzatora
– risiver boca odgovarajućeg kapaciteta
– startna automatika kompresora
– postolje – plastificirano
– sve spojeno bakarnim cevima
– napunjeno azotom