Presostat auto klime

Presostat auto klime

01 84 01 – Low 9
01 84 02 – Low
01 84 03 – Low
01 84 04 – Low
01 84 05 – High
01 84 06 – High
01 84 07 – High
01 84 08 – High
01 84 09 – High
01 84 10 – High
01 84 11 – High
01 84 12 – High
01 84 13 – High

U cenu nije uračunat PDV

Presostati su električni prekidači koji u zavisnosti od pritiska otvaraju ili zatvaraju strujno kolo. Preostati mogu da budu uređaji regulacije ili zaštite, u zavisnosti od mesta gde se postavljaju i u koje strujno kolo su uključeni. Prema pritiscima koje mere presostati mogu da se podele na:
– Presostate visokog pritiska
– Presostate niskog pritiska
– Diferencijalne presostate
Presostati niskog pritiska mere pritiske u oblasti pritisaka isparavanja i usisavanja, presostati visokog pritiska u oblasti pritisaka kondenzacije, a diferencijalni presostati mere razlike pritisaka. Ovi presostati se ne razlikuju po načinu funkcionisanja, osim toga što su pojedini njihovi elementi prilagođeni pritiscima na kojima rade. Električni prekidači mogu da budu postavljeni tako da se pri dostizanju određenog pritiska ili razlike pritisaka strujno kolo zatvara ili prekida. Presostati koji imaju funkciju zaštite obavezno prekidaju strujno kolo kada pritisak ili razlika pritisaka dosegne opasnu vrednost. Oni se proizvode sa dodatnim kontaktom za ručno ponovno uključivanje, tj. moraju da se resetuju. Za manje rashladne uređaje komercijalnog tipa koriste se kombinovani presostati niskog I visokog pritiska u zajedničkom kućištu.
U našoj paleti presostata nalaze se svi gore navedeni tipovi presostata, a njihove cene zavise od veličine pritiska, i brenda koji ih proizvodi.