ULJE ERRECOM LR-POE 46

ULJE ERRECOM LR-POE 46

 pakovanje 1 litar 9
 pakovanje 5 litara 40

U cenu nije uračunat PDV

608UN105  | OL6015.K.P2
608UN106  | OL6015.P.P2

R-134, R-404, R-410, R-507 – SREDNJI REŽIM

POE Errecom su sintetička maziva sa velikom hemiskom i termičkom stabilnošću. POE Errecom ulja su kopatibilna sa rashladnim HFC/FC rashladnim fluidima, kao i sa ugljovodenicima R 290(propan) i R1270(propilen).Pogodna su za upotrebu i kod najnovijih rashlanih sistema koji podrazumevaju HFO rashladne fluide (R 1234 yf i R 1234 ze).
Sintetička maziva Errecom POE, u svim indeksima viskoziteta, sastoje se od mešavine estara poliola i aditiva posebno formulisanih radi bolje mazivosti, hemijske i termičke stabilnosti i odlične zaštite od habanja komponenti AC/R sistema.
POE Errecom ulja u ponudi:
– POE 32
– POE 46
– POE 68

Zahvaljujući istraživanju i potpunom uklanjanju katalizatora polimerizacije, Errecom POE je jedan od stabilnijih i manje reaktivnih proizvoda.