Alat za pertlovanje bakarnih cevi

Alat za pertlovanje bakarnih cevi

MODEL CENA
REFCO 60
CPS 38
IMPERIAL 100
WIGAM 38
CH 525 15
CH 203 do fi28 25
CH 808 37
FT-525 ITE 25
FT-500 ITE 27

U cenu nije uračunat PDV.