×

Reklamacije

Loading...

Kupac ostvaruje pravo na povraćaj robe u roku od maksimalno 14 dana od dana prijema proizvoda, sve u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Molimo Vas da pre bilo kakvog korišćenja proizvoda pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu i uslove garancije. Proizvode pažljivo koristite u skladu sa uslovima bezbednosti, koji su opisani u uputstvu. Ukoliko proizvod nije namenjen deci, strogo vodite računa da ne bude nadohvat dece da bi se izbegle povrede.

Reklamacija se može odnositi na:

  • Nesaglasnost između računa i proizvoda koji ste dobili
  • Oštećenje proizvoda koji je isporučen
  • Neispravnost proizvoda prilikom instalacije i puštanja u rad
  • Druge primedbe kupaca

Reklamacija se dostavlja trgovcu uz REKLAMACIONI LIST, koji možete poslati na e-mail info@status-frigo.com ili na adresu predstavništva firme – Vojvode Putnika BB, 18000 Niš. Status Frigo pristupa rešavanju svake reklamacije odmah po prijemu, ali u zavisnosti od sadržaja reklamacije i potrebe da se istraži više činilaca, krajnji rok za odgovor na reklamaciju je 7 dana od dana prijema reklamacije.


Ukoliko se reklamacija odnosi na oštećenje u transportu molimo da slikate oštećenu ambalažu ili proizvod i fotografiju dostavite putem elektronske pošte na info@status-frigo.com. Svako oštećenje pri transportu, nedostatak delova i slično kupac je dužan da proveri ODMAH po prijemu a najkasnije u roku od 24h od prijema pošiljke, u suprotnom reklamaciju ne možemo prihvatiti.

U slučaju povraćaja novca kupcu koji je porudžbinu platio u gotovini prilikom isporuke ili uplatom na račun prodavca, Status Frigo će povrat novca izvršiti uplatom na tekući račun koji mu kupac dostavi. 
U slučaju povraćaja robe koja u reklamacionom postupku, kupac snosi troškove transporta robe. Neophodno je da roba bude upakovana u originalnom pakovanju. Molimo vas da čuvate originalna pakovanja.

Reklamacioni list možete dostaviti na e-mail adresu info@status-frigo.com ili poslati poštom na adresu poslovnice Vojvode Putnika BB, 18000 Niš, na ime STATUS-FRIGO.

Reklamacioni list u PDF formatu možete preuzeti ovde: REKLAMACIONI LIST

© All rights reserved for STATUS-FRIGO® since 1999