×

Status-Frigo Panel Centar.
Integritet u svakom aspektu izgradnje.

Sendvič paneli su vrsta moderne, veoma lake, spremne za ugradnju , zidne i krovne izolacije. Napravljeni su od izolacijskog jezgra od poliuretana ili mineralne vune sa završnim spoljnim i unutrašnjim slojem od pocinkovanog lima.

Zašto baš mi?
 • Projektovanje
 • Isporuka
 • Montaža

Projektovanje

Kako bismo obezbedili Vašu maksimalnu uključenost u realizaciji željenih projekata, uz kvalitetna individualna rešenja, uključujemo i crteže detalja, proračune količina i finansija, kao i uvid u planove montaže.

Projektovanje

Isporuka

Isporuka panela vrši se na Vašu željenu adresu, nakon čega će biti spremni za samostalnu ugradnju ili ugradnju od strane našeg tima, uz celokupnu realzaciju projekta.

Isporuka

Montaža

Modus operandi naše firme je održavanje vrhunskog
kvaliteta uz maksimalnu efikasnost. Zbog toga angažujemo pažljivo odabrane stručnjake da realizuju Vaš projekat i ugrade panele u najkraćem mogućem roku.

Montaža

U savremenom društvu termoizolacioni paneli visokog kvaliteta, kao laka zidna i krovna izolacija, nalaze primenu u izgradnji različitih objekata, a škole, stambene zgrade, kancelarije, rashladne komore, hangari, poljoprivredni objekti, skladišta, industrijski saloni i sportske hale su samo neki od objekata na ovoj dugoj

 • FASADNI PANELI

  Ako se teži modernom dizajnu industrjskih i javnih zgrada, termoizolacioni fasadni poliuretanski paneli, sa skrivenim spojem i mogućnošću montiranja vertikalno i horizontalno su adekvatni izbor. Kvalitetna izolacija, brza izgradnju i estetski izgled zgrade, postižu se uz pomoć različitih profila limova i odsustvom vijaka na fasadi. Fasadni paneli se proizvode sa izolacijom od tvrde poliuretanske pene (PUR), tvrde pene poliisocijanurata (PIR) ili mineralne vune (MW).

 • FRIGO PANELI

  Sistem industrijskog hlađenja je očigledno nepotpun bez upotrebe tremoizolacionih panela. Izrada komora sa kontrolisanom temperaturom i vlažnošću omogućena je preformansama poput visokog stepena termoizolacije i raznolikosti debljine, koje su odlika osebnog dizajna termoizolacionih panela. Frigopaneli su samonosivi paneli sa izolacijom od poliuretana, upotrebljivom širinom 1000 mm i debljinom 60-120 mm.

 • KROVNI PANELI

  Krovni paneli se mogu koristiti za bilo koju vrstu termo izolovanih krovova sa minimalnim nagibom od 7%. Eliminisane su nuspojave poput curenja ili prašine uz pomoć preciznih spojeva krovnih panelnih ploča. Izolaciono jezgro može biti ispunjeno poliuretanskom penom PUR , poliizocijanuratnom penom PIR ili mineralnom vunom MW.

 • Odlična fizička i mehanička svojstva sendvič panela omogućava moderna tehnologija proizvodnje i izrada od visoko kvalitetnih materijala, zbog čega je njihov spektar primene izuzetno širok. Odlikuju se velikom čvrstoćom koja omogućava smanjenje nosećih elemenata , krovnih i zidnih nosača, što dovodi do uštede materijala noseće konstrukcije i naravno do skraćenja vremena potrebnog za montažu, čineći ceo proces efikasnijim. Efektivni sloj izolacije, može smanjiti troškove i uštedeti puno energije, te se danas sendvič paneli koriste kao prefabrikovani zidovi za škole, stambene zgrade, kancelarije, rashladne komore, vojne objekte, hangare, poljoprivredne objekte, skladišta i druge tipove.

Proizvođači:

 • frigo-paneli_1
 • frigo-paneli_1

Vrste Porfilacija:

 • frigo-paneli_1

  -Standard

 • frigo-paneli_1

  -Mikrolinijska

 • frigo-paneli_1

  -Ravna

Krovni Paneli:

 • krovni_paneli_1
 • krovni_paneli_2
 • krovni_paneli_3

Zidni Paneli:

 • krovni_paneli_spoj_1
 • krovni_paneli_spoj_2
 • krovni_paneli_spoj_3

  -Standardni spoj

 • krovni_paneli_spoj_4

  -Skriveni vijak

 • Konstruktivna izvodljivost

  Geometriju Vaših zgrada će jedino ograničavati izabrana noseća konstrukcija, ukoliko koristite sendvič panele, jer su uz njihovu primenu konstruktivna izvodljivost i visina zgrada neograničene.

 • Rekonstrukcija i premeštaj

  Zgrade se mogu lako proširiti i renovirati bez ozbiljnih promena aktivnosti u istim, zahvaljujući konstruktivnoj fleksibilnosti sendvič panela. Praktično ne postoje tehnička ili ekonomska ograničenja da bi se čak se i lokacija zgrade može promeniti, jer praktično ne postoje tehnička ili ekonomska ograničenja.

 • Potpuno mehaničke tehnike povezivanja

  Tehnike povezivanja sendvič panela istovremeno uključuju vezu panela sa panelom, kao i vezu panela sa nosećem konstrukcijom. Povezivanje zidnih elemenata postiže se metodom “zub – žleb” (spoljna montaža) ili “dupli zub – žleb” (unutrašnja montaža). Metod, koji se koristi kod krovnih panela je standardno gornje preklapanje dodatnog profila sa susednim panelom. Jednostavna montaža, kompaktnost i stabilna veza u zoni povezivanja su velika prednst visoko kvalitetnih zidnih panela. Poznate tehnike povezivanja sendvič panela imaju sto puta višu otpornost na vazduh od visoko kvalitetnih hermetičkih prozora. Veze otporne na vlagu primenjuju se kod rashladnih prostora i komora minusnih temperature.

 • Termoizolacija i ušteda energije

  Apsolutna otpornost na paru sendvič panela omogućena je njihovim metalnim površinama. Termoizolacijska svojstva, koja su se u praksi pokazala izuzetnim, su rezulat fizičkih osobina tvrde poliuretanske pene i gustine veza. Tvrda poliuretanska pena ima svojstva najnižeg provođenja toplote u poređenju sa ostalim često korišćenim izolacijskim materijalima, pa se postiže velika efikasnost izolacije sa relativno tankim sendvič panelima.

 • Zvučna izolacija

  Kako se zvučna izolacija poboljšava sa povećanjem mase, a svrha je lakih građevinskih metoda upotreba lakih materijala, nastaje sukob prilikom optimalne primene oba zahteva. To ne znači da lake konstrukcije nisu zvučno izolovane. Paneli sa jezgrom od kamene vune i debljine 100 mm smanjuju nivo šuma sa R’w = 34dB pri gustini 100 kg/m3, odnosno imaju veoma dobre karakteristike zvučne izolacije. Paneli sa izolacijom od poliuretana smanjuju nivo šuma sa R’w = 25dB. Zadatak inženjera je da pronađu optimum zvučne izolacije uz pomoć adekvatnih konstrukcija i materijala.

 • Ušteda prostora

  Masivne građevinske metode zauzimaju znatno veću zapreminu od tankozidnih konstrukcija spoljnih i unutrašnjih zidova sastavljenih od sendvič panela. Za jednu te istu vrednost koeficijenta prolaza toplote (U) sendvič paneli su znatno tanji u odnosu na monolitni zid. Zbog tog razloga realizuje se merljivi porast proporcije raspoloživog prostora u poređenju sa alternativnim metodama. Da bi se postigao U=0,3(W/m2 K) za panel od poliuretana je dovoljna debljna od 80 mm, za panel od kamene vune – debljina od 100mm, pri čemu za betonski zid ova debljina mora da bude 365 mm sa unutrašnjom i spoljnom oblogom maltera, i sa spoljnom izolacijom od 80 mm. Ova zidna struktura dostiže ukupnu debljinu od 465 mm.

 • Otpornost na pozar

  Izolacijsko jezgro od poliisocijanuratske tvrde pene ima klasu zapaljivosti B2, dok kompletni element dostiže klasu B1. Konstrukcija sendvič panela se može kvalifikovati kao jedna od najbezbednijih, uz strogo praćenje zahteva za otpornost na požar i zahteva za bezbednost. S druge strane paneli sa izolacijskim jezgrom od mineralne vune su nezapaljivi.

 • Troskovi i amortizacija

  Izgradnja sa sendvič panelima, kada govorimo o materijalu i montaži, iziskuje troškove koji su jednaki troškovima alternativnih metoda. Sa aspekta operativnih troškova i troškova održavanja, prednosti sendvič panela su jasne, pa se zbog uštede energije i povećavaju. Sendvič paneli su takve konstrukcije i dizajna da omogućavaju lakše postizanje otpornosti krovne i zidne obloge u odnosu na druga rešenja. Smanjenje troškova za noseću konstrukciju omogućeno je primenom sendvič panela, jer imaju veoma malu sopstvenu težinu u poređenju sa alternativnim metodama. Sendvič paneli se odlikuju time što ne zahtevaju održavanje. Zaštita od korozije garantovana je visokim kvalitetom obloge.

Imate pitanja? Pisite nam na:

panelcentar@status-frigo.com
Loading...
© All rights reserved for STATUS-FRIGO® since 1999