Noževi za sečenje bakarnih cevi

Noževi za sečenje bakarnih cevi

MODEL CENA
REFCO RFA 127  11
REFCO RFA 274  17
REFCO RFA 312  25
CPS Set  18
P&M 274  9
WIGAM 274  10
CH 127  3
CH 274  6
CH 107  12
CH 312  9
ITE TC-274  10
Rezervni nožic manji  3
Rezervni nožic veći 5

U cenu nije uračunat PDV