Kompresori Danfoss

Kompresori Danfoss

CENOVNIK – KOMPRESORI DANFOSS2015 -SECOP
R.BR. KOMPRESORI HERMETICKI FREON BEZ PDV
1 SC 12 S 500 W R12 87
2 SC 15 S 595 W R12 94
3 SC 18 S 720 W R12 105
4 SC 21 S 730 W R12 110
5 TL – 3F 75 W R134a 40
6 TL – 4 GX 85 W R134a 42
7 TL – 5F 110 W R134a 37
7 TL – 5G ST. RELEJ + ST. KONDENZATOR 140w R134a 55
8 NL 6 F 125 W R134a 48
9 NL 7 F 150 W R 134a 44
10 NL 9F 175W R 134a 46
11 NL 11 F 235 W R 134a 47
12 NL – 6,1 MF 275 W zamena za FR 7,5 GX R 134a 50
13 NL – 7,3 MF 275 W zamena za FR 8,5 GX R 134a 54
14 NL – 8,4 MF 275 W zamena za FR 10 GX R 134a 56
15  NL – 10 MF 320 W zamena za FR 11 GX R 134a 65
16 NL – 11 MF 375 W zamena za SC 12 G R 134a 64
17 FR 7,5G 175W R 134a 59
18 FR 8,5G 215W R 134a 58
19 FR 10G 275W R 134a 62
20 FR 11G 275W R 134a 64
21 SC 12G 315W R 134a 73
22 SC 15G 385W R 134a 83
23 SC 18G 495W R 134a 89
24 SC 21G 550W R 134a 104
27 FR 6CLX 215W R 404A 70
28 FR 8,5CLX 275W R 404A 77
29 SC 10CLX 315W R 404A 88
30 SC 12CLX 385W R 404A 84
31 SC 15CLX 495W R 404A 90
32 SC 18CLX 495W R 404A 105
33 SC 21CLX 590W R 404A 105
34 SC 15DLX 550W R 404A 116
35 SC 12CX 370W R 22 108
36 SC 15CMX 460W R 22 109
37 SC 18CMX 495W R 22 126
38 BD 35F (12/24V) 70W  R 134a  190
39 BD 50F (12/24V) 89W  R 134a  200
40 ELEKTRONIKA ZA BD 12/24V dc  R 134a  105
U cenu nije uračunat PDV

 

STARTNA AUTOMATIKA ZA KOMPRESORE
47 Elektronika za BD 12/24 Vde DA-101N0212 105
48 Startni relej za kompresore (TL(F), FR(A)) DA-103N0011 6
49 Startni uredjaj (SC 21BX) DA-117-7010 50
50 Startni uredjaj (SC 18CLX/SC 21CLX/SC 18CMX) DA-117-7012 50
51 Startni uredjaj (SC 18CLX/SC 21CLX/SC 18CMX) DA-117-7027 50
52 Startni uredjaj (SC 15DLX/SC 21GX) DA-117-7028 50
53 Startni uredjaj (SC 15DLX/SC 21GX) DA-117-7032 50
54 Startni uredjaj (GS 34MLX/GS 34MFX) DA-117-7056 50
55 Startni uredjaj (GS 21MLX) DA-117-7070 50
56 Startni uredjaj (GS 26MLX) DA-117-7072 50
57 Startni uredjaj (GS 34CLX) DA-117-7074 50
58 Startni kondenzator TL DA-117U5014 14
59 Startni kondenzator FR/NL DA-117U5015 14
60 Startni kondenzator SC DA-117U5017 14
61 Startni relej (TL 5GX) DA-117U6000 11
62 Startni relej (FR 7,5GX) DA-117U6001 11
63 Startni relej (NL 7CLX/SC 10GX) DA-117U6002 11
64 Startni relej (SC 12GX/SC 10CLX) DA-117U6003 11
65 Startni relej (SC 15GX/SC 12CLX) DA-117U6005 11
66 Startni relej (FR 10BX/FR 11BX) DA-117U6010 11
67 Startni relej (SC 18BX) DA-117U6011 11
68 Startni relej (FR 8,5BX/FR 8,5GX) DA-117U6015 11
68 Startni relej (SC 18GX/SC 15CLX/SC 15CMX) DA-117U6019 11
Categories: , .