Termostat Lae electronic

Termostat Lae electronic

MODEL CENA
AT 1 – 5A 220V 20
AT 1 – 5B 220V‚ 23
AT 2 – 5B 220V 26
AD 2 – 5B Računar 33
AC 1 -5J1RE Hidrostat 40
AC 1 -5JS1RW 800°C 40
LCD – 32 220V 48
Sonda LAE 3
Sonda metalna LAE 1.5m 13
Sonda hidrostata 65
Category: .
  • flexicold funkcija za čuvanje energije ili alternativni setpoint
  • direktna kontrola kompresora preko releja
  • optimalna kontrola drugog kompresora ili isparivača
  • izuzetna kontrola elise isparivača
  • apsolutna ili relativna kontrola alarma temperature, alarm za otvorena vrata kontrola visoke temperature/pritiska na kondenzatoru
  • kontrola ON/OFF na displeju
  • brzo programiranje preko zot ključa
  • kontrola preko lae supervizor sistema
  • rezolucija 0,1ºC/1ºC/