Ulje Suniso SL

Ulje Suniso SL

Category: .

SUNISO SL SYNTHETIC

Suniso SL synthetic je sintetičko polyolester (POE oil) rashladno ulje koje se koristi u kompresorima koji su kompatibilni sa HFC rashladnim fluidima. Pružaju izvrsno podmazivanje, stabilnost i zaštitu od korozije. Suniso SL ulja se mogu mešati sa HFC rashladnim fluidima na ekstremno niskim temperaturama. Pogodna su za upotrebu u kompresorima rashladnih i sistemima klimatizacije.

Rashladna sredstva koja se mešaju sa Suniso SL synthetic uljima su data u tabeli:

 

HFC R23, R134a, R234fa, R404a, R407a, R407b, R407c, R410a, R507, R508
CFC R11, R12, R13, R131b1, R113, R114, R500, R502, R503
HCFC R22, R123, R124, R401a, R402a, R402b, R403b, R406a, R408a, R409a

 

Najviše primenjena SUNISO SL SYNTHETIC ulja su:

  • SL 32
  • SL46
  • SL68

Njihove termo-fizičke karakteristike date su u tabeli:

 

TIP Gustina na 15  ͦC Visk. na 40  ͦC Visk. na 100  ͦC Index visk. Temp. paljenja Temp. tečenja Režim rada
SL 32 0.98 32 cSt 5.8 cSt 125 235   ͦC -48  ͦC minus (-)
SL 46 0.97 47.2 cSt 7.2 cSt 112 235   ͦC -44  ͦC plus (+)/minus (-)
SL 68 0.96 70.1 cSt 9.1 cSt 105 252   ͦC -36  ͦ C plus (+)