Elektromagnetni ventil Castel na varenjem

Elektromagnetni ventil Castel na varenjem

MODEL CENA
Ø 6mm sa spulnom 18
Ø10mm sa spulnom 19
Ø12mm sa spulnom 25
Ø12mm bez spulne 24
Ø16mm sa spulnom 35
Ø18mm bez spulne 52
Ø22mm bez spulne 54
Ø28mm bez spulne 65
Špulna magnetnog ventila 220v 8
Konektor za priključak špulne 2

U cenu nije uračunat PDV

Category: .

Elektromagnetni ventili (Solenoidni ventil) koriste se kao cevni zatvarači u cevovodima kroz koje protiče tečnost ili para rashladnog fluida, voda ili neka druga hlađena tečnost. Primenjuju se za automatsko dvopoziciono regulisanje (otvoreno – zatvoreno) protoka fluida, tako što se strujno kolo elekromagneta zatvara ili prekida pomoću prekidača termostata, presostata, električnog merača nivoa.
Elektomagnetni ventili za cevovode većih prečnika se izrađuju kao solenoidni ventili indirektnog dejstva, kako bi smanjilo udarno dejstvo kotve, a samim tim i veličina samog ventila.
U našoj paleti elektromagnetnih ventila nalaze se svi tipovi elektromagnetnih ventila, a njihove cene zavise od režima rada, rashladnog kapaciteta sistema i brenda koji ih proizvodi.