Elektromagnetni ventil Ceme

Elektromagnetni ventil Ceme

MODEL CENA
Ø6 Holender 13
Ø10 Holender 18
Ø12 Holender 35
Ø6 Na varenje 15
Ø10 Na varenje 20
Ø12 Na varenje 35

U cenu nije uračunat PDV

Category: .

Elektromagnetni ventili (Solenoidni ventil) koriste se kao cevni zatvarači u cevovodima kroz koje protiče tečnost ili para rashladnog fluida, voda ili neka druga hlađena tečnost. Primenjuju se za automatsko dvopoziciono regulisanje (otvoreno – zatvoreno) protoka fluida, tako što se strujno kolo elekromagneta zatvara ili prekida pomoću prekidača termostata, presostata, električnog merača nivoa.
Elektomagnetni ventili za cevovode većih prečnika se izrađuju kao solenoidni ventili indirektnog dejstva, kako bi smanjilo udarno dejstvo kotve, a samim tim i veličina samog ventila.
U našoj paleti elektromagnetnih ventila nalaze se svi tipovi elektromagnetnih ventila, a njihove cene zavise od režima rada, rashladnog kapaciteta sistema i brenda koji ih proizvodi.