Eliwell digitalni termostati (u kompletu sa sondama)

Eliwell digitalni termostati (u kompletu sa sondama)

MODEL broj sondi CENA

Eliwell EW PLUS 961

1 sonda

Eliwell EW PLUS 971

2 sonde

Eliwell EW PLUS 974

2 sonde

U cenu nije uračunat PDV

Category: .

EW Plus 961 kontroler predstavlja idealno rešenje za kontrolu rada rashlanih i toplotnih aplikacija.
• Kontroler ima mogućnost korišćenja 4 predpodešena programa koje korisnik lako može koristiti i definisati ih prema svojoj potrebi
• Koristi jednu NTC sondu

• Ima jedan izlazna relea od 2Hp (~1500w) • Ima jedan digitalni ulaz • Mogućnost upotrebe kartice za kopiranje
• Može se povezati u mrežu (TELEVIS)

• Opseg regulacije temperature: -55 – 150

• Napajanje: 230V

EW Plus 971 kontroler predstavlja idealno rešenje za kontrolu rada rashlanih aplikacija u kojima je potrebno regulisanje ciklusa otapanja. Koristi dve NTC sonde
• Kontroler ima mogućnost korišćenja 4 predpodešena programa koje korisnik lako može koristiti i definisati ih prema svojoj potrebi
• Ima dva izlazna relea od 8A i 2Hp (~1500w)

• Ima jedan digitalni ulaz • Mogućnost upotrebe kartice za kopiranje
• Može se povezati u mrežu (TELEVIS)

• Opseg regulacije temperature: -55 – 150

• Napajanje: 230V

 

EW Plus 974 kontroler predstavlja idealno rešenje za kontrolu rada rashlanih   aplikacija u kojima je potrebno regulisanje ciklusa otapanja i kontrola rada ventilatora
• Koristi dve NTC sonde

• Tri izlazna relea od 8A, 5A I 2Hp (~1500w)

• Ima jedan digitalni ulaz

• Mogućnost upotrebe kartice za kopiranje

• Kontroler ima mogućnost korišćenja 4 predpodešena programa koje korisnik lako može koristiti i definisati ih prema svojoj potrebi • Može se povezati u mrežu (TELEVIS)

• Opseg regulacije temperature: -55 – 150

• Napajanje: 230V

 

 

SISTEM UPRAVLJANJA I KONTROLE
Uredjaj moze biti priključen na TelevisSystem i na ParamManager softwer za programiranje
Ova konekcija je moguća preko TTL serijskog porta.
Za povezivanje na RS-485 mrežu potreban je BusAdapter 150
ODGOVORNOST I PRISUTNI RIZICI
Eliwell Control SRL i Distributer Status Frigo se odriču svake odgovornosti za stetu nastalu zbog: – povezivanja/upotrebe drugačije od opisane a naročito ako nije u skladu sa bezbednosnim propisima po uputstvima datim u ovom dokumentu – ugradnje na panelima koji ne obezbedjuju dovoljnu zaštitu od udara el. struje, vode i prašine – ugradnje na mestima koja dozvoljavaju lak pristup opasnim delovima instrumenta bez upotrebe alata – prepravki i izmena na uredjaju – ugradnje na panelima koji nisu u skladu sa važećim standardima i propisima