Startni kondenzator klime

Startni kondenzator klime

MODEL CENA
01 14 350 LDS 5 5
01 14 350 LDS 6 7
01 14 352 HS-800 11

*U cenu nije uračunat PDV

Kompresori rashladnih sistema primaju snagu za pokretanje preko elektromotora iz uobičajne elektro mreže (220/380 V, 50 Hz), tako da je potrebno voditi računa o opterćenju mreže pri početnom startu kompresora. Pri startu kompresor treba da savlada postojeći pritisak u kolu rashladnog sredstva, tako da se elektromotori imaji “težak start” i maksimalno su opterećeni.

Jednofazni-naizmenični motori koriste se praktično samo u potpuno hermetičkim kompresorima, u kojima nije moguća komutacija u pari rashladnog sredstva, koriste se motori sa kondenzatorom. Njima je zbog teškog startovanja potreban dodatni startni kondenzator, koji se na kraju startovanja isključuje preko startnog relaja. Jednofazni motori su dozvoljeni samo do 1,4 kW nazivne snage bez posebne saglasnosti nadležne elektrodistribucije.

Startni kondenzatori se proizvode kao pojedinačni delovi kompresora i klima uređaja, njihovi kapaciteti su dati u tabelama, a njihove cene zavise od kapaciteta i od brenda koji ih proizvodi.

 

Kondezatori za klimu
30 +1.5 μF
30+6 μF
35+1.5 μF
35+6 μF
40+1.5 μF
40+5 μF
50+1.5 μF
60+5 μF
60+10 μF